Allwyn: Fitch potvrdil stávající rating na stupni BB-

1-minutové čtení
J&T specialista


Ratingová agentura Fitch potvrdila stávající rating Allwyn International na stupni „BB-“ se stabilním výhledem.

Ratingová agentura Fitch potvrdila stávající rating Allwyn International na stupni „BB-“ se stabilním výhledem. Tento krok podle agentury odráží geografickou diversifikaci aktiv a zjednodušení struktury skupiny v posledních letech.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.