Gen Digital: Avast dostal v ČR pokutu za nakládání s daty

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Úřad pro ochranu osobních údajů včera udělil společnosti Avast Software, která je dceřinou společností Gen Digital, pokutu 351 mil. Kč za neoprávněné zpracovávání údajů o uživatelích svých antivirových programů. Avast v r. 2019 předával své dceřiné společnosti Jumpshot údaje získané z antivirových programů o cca 100 mil. uživatelích, avšak informace o uživatelích nebyly dostatečně anonymizované. Pokuta je nyní pravomocná. Výše pokuty 351 mil. Kč či 14,8 mil. USD je nicméně relativně nízká vůči velikosti hospodaření Gen Digital. U společnosti trh odhaduje pro fisk. rok 2024 volné cash flow ve výši 1 mld. USD. Zprávu proto hodnotíme jen mírně negativně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.