Kofola: Akvizice podílu v provozovateli nápojových automatů Mixa Vending

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Kofola dnes oznámila akvizici 49% podílu ve společnosti Mixa Vending, jež provozuje jídelní a nápojové automaty na českém a okrajově i slovenském trhu. Firma je třetím největším provozovatelem prodejních automatů v ČR a v r. 2022 dosáhla tržeb 170 mil. a zisku EBITDA 36 mil. Kč. Cena akvizice ani její další detaily nebyly zveřejněny. Kofola má i tříletou opci na získání majoritního podílu. Předpokládáme, že Kofola bude cílit na navýšení prodejů svých nápojů skrze automaty vlastněné právě společností Mixa Vending. Zprávu zatím hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.