Sazka Group a fondy Apollo se dohodly na strategické spolupráci

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Investiční skupina KKCG a Sazka Group oznámily dohodu na strategické spolupráci s Apollo Global Management, která prostřednictvím svých fondů investuje 500 mil. EUR.

Investiční skupina KKCG a Sazka Group oznámily dohodu na strategické spolupráci s Apollo Global Management, která prostřednictvím svých fondů investuje 500 mil. EUR. Tato investice bude realizována prostřednictvím nově založené společnosti Sazka Entertainment, která se po dokončení transakce stane 100% vlastníkem Sazka Group. SG v tiskové zprávě uvádí, že po této transakci by hodnota vlastního kapitálu Sazka Entertainment měla dosáhnout 4,2 mld. EUR. To by znamenalo, že pokud by se investice Apollo konvertovala do kapitálového podílu, získala by 12% podíl v Sazka Entertainment. Apollo patří mezi největší světové investory v sektoru loterií a hazardních her. Většina investovaných prostředků by měla jít na akvizice v Evropě a Severní Americe se zaměřením na loterie.

Z pohledu dluhopisových investorů je vstup silného strategického partnera pozitivní a může znamenat posílení kapitálové pozice pro další rozvoj bez nutnosti nárůstu zadlužení.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.