Moneta: Zisk nad odhady, dividenda 8 Kč na akcii, solidní výhled

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta dosáhla za čtvrtý kvartál minulého roku čistý zisk ve výši 1 064 mil. Kč (-2 % r/r) a výrazně tak překonala konsensus trhu i naší projekci. Za pozitivním překvapením jsou vyšší výnosy z poplatků a ostatní provozní výnosy v kombinaci s nižšími provozními a rizikovými náklady.

 Čisté úrokové výnosy naopak zaostaly za očekáváním, když výrazně propadly jak v meziročním srovnání (-9 %), tak v porovnání s 3Q22 (-10 %). Důvodem je rychlý růst nákladů na zdroje financování (především depozita), které byly meziročně více jak pětinásobné. Úrokové sazby nad úrovní trhu přispěly k výraznému růstu klientských vkladů (+17 % r/r). Portfolio úvěrů v hrubé výši pak vzrostlo o 4,8 % r/r. Čistá úroková marže propadla na 2,3 % oproti 2,6 % ve 3Q22 a 2,8 % ve 4Q21. Výnosy z poplatků a provizí byly vyšší o 19 % především zásluhou transakčních poplatků a prodeje produktů třetích stran.

 Provozní náklady drží banka stále pod kontrolou (+1 % r/r), když vysoká inflace a s tím spojený růst ostatních provozních nákladů (+14 %) a růst odpisů (+8 %) je výrazně tlumen nižšími personálními náklady (-8 % r/r) v souvislosti s nižším počtem zaměstnanců (-9 % r/r). Poměr nesplácených úvěrů byl stabilní na úrovni 1,4 %. Rizikové náklady ve 4Q byly na úrovni 32 b.b. a za celý minulý rok pouze 3 b.b. Kapitálová přiměřenost byla ke konci roku 18,0 %, tedy přibližně 1,9 p.b. nad regulatorními požadavky včetně 1 p.b. rezervy stanovené managementem (dohromady 16,1 %).

 Management plánuje na nadcházející valné hromadě navrhnout dividendu ze zisku minulého roku ve výši 8 Kč na akcii, což představuje 79% výplatní poměr a 9,8% hrubý dividendový výnos. Aktualizovaný dlouhodobý výhled pak počítá s čistým ziskem minimálně 4,3 mld. Kč v tomto roce, 4,4 mld. v příštím a 4,5 mld. Kč v roce 2025. V roce 2026, kdy už by neměla být účinná daň z mimořádných zisků, by pak čistý zisk měl vyskočit na minimálně 5,1 mld. Kč. Výhled je příznivější oproti našemu nedávnému ocenění, kde jsme počítali se ziskem kolem 4 mld. Kč v následujících 3 letech.

 Celkově vnímáme zveřejněné informace pozitivně. Reportovaný čistý zisk i návrh dividendy překonaly naše odhady, podíl nesplácených úvěrů zůstává na historickém minimu a výhled na tento i další roky potvrzuje odolnost Monety a českých bank obecně vůči současným makroekonomickým rizikům. Konferenční hovor k výsledkům Moneta pořádá dnes od 10:00.

 

v mil. Kč4Q 20224Q 2021r/rOček. J&TKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 1032 318-9,0 %2 2952 215
  Poplatky a provize69458319,0 %610583
  Ostatní provozní výnosy207100107 %111103
Provozní výnosy3 0043 0010,0 %3 0162 900
Provozní náklady-1 443-1 4261,0 %-1 4771 488
Provozní zisk1 5611 575-1,0 %1 539-
  Opravné položky-216-242-11,0 %-389-350
Zisk před zdaněním1 3451 3331,0 %1 1501 062
Čistý zisk1 0641 087-2,0 %929854

Zdroj: J&T Banka, Moneta

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.