SAB Finance: Zisk před zdaněním za rok 2022 dosáhl 268 mil. Kč

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Společnost SAB Finance dosáhla za minulý rok zisk před zdaněním ve výši 268 mil. Kč (+34 % r/r). K růstu zisku přispěla zvýšená volatilita na devizových trzích a s tím spojená vyšší poptávka po kurzovém zajištění. Management bude na nejbližší valné hromadě navrhovat dividendu ze zisku druhého pololetí ve výši 55 Kč na akcii. Spolu s dividendou za první pololetí (34,68 Kč) by tak hrubý dividendový výnos za celý rok dosáhl 8,8 % k současné ceně akcie (1 020 Kč).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.