Úspěch! Vybralo se 400 tisíc pro strádající umělce

5-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceÚspěch! Vybralo se 400 tisíc pro strádající umělce

Na premiérové aukci Umělci umělcům pořádané nadačním fondem Luc Art Fund se prodala díla současných autorů za více než milion korun. I díky J&T Bance tak na stipendia umělcům strádajícím kvůli pandemii půjde 400 tisíc korun.


Herci, zpěváci, divadelníci… Těm všem se letos změnil život. Kvůli šíření nového typu koronaviru ze dne na den přišli o obživu a museli buď sáhnout do úspor, nebo jít třeba prodávat do supermarketu. Trochu ve skrytu pozornosti zůstali současní výtvarní umělci. A přitom o příjmy přišli úplně stejně rychle.

„Muzea a galerie se uzavřely, počet realizovaných obchodů výrazně klesl a také následující roky nebudou lepší, neboť instituce nebudou mít peníze na  nové akvizice. Ruší se nebo se  přesouvají  významné  veletrhy, kde bylo také možné uzavírat obchody. Navíc sběratelé nyní více sázejí na  jistější formu investice, kterou je poválečné umění nebo moderna,“ popisuje situace mnoha jinak velmi úspěšných lidí i na mezinárodní scéně galeristka Lucie Drdová.

Podle ní se již během první vlny pandemické krize ukázalo, jak nedostatečně je česká kulturní obec chráněna. Především samotní umělci nejsou koncepčně podporováni a jejich životní situace se neustále zhoršuje či je již neudržitelná. Proto se rozhodla založit nadační fond Luc Art Fund podporující současné umělce a jejich tvorbu, jehož prvním projektem byla aukce Umělci umělcům, která se v polovině prosince uskutečnila v galerii Magnus Art  J&T Banky, která byla zároveň generálním partnerem akce.

„J&T Banka dlouhodobě podporuje současné umění a s příchodem letošní bezprecedentní situace jsme dobře věděli, že česká umělecká scéna bude potřebovat pomoct. Formát dobročinné aukce, který pro projekt Umělci umělcům navrhla galeristka Lucie Drdová, nás zaujal hlavně proto, že propojuje svět umělců se světem sběratelů,“ vysvětluje odbornice na umění J&T Banky Valérie Dvořáková.

Bezpečnost především

Aukce samozřejmě proběhla za přísných hygienických podmínek a dražitelé přihazovali výlučně přes internet. Z nabídnutých téměř padesáti položek prestižních tuzemských umělců nové majitele našla čtvrtina.

„Mezi vydražené položky patří díla od Josefa Bolfa, Terezy Příhodové nebo Tomáše Roubala, prodala se díla institucionální kvality, ale i práce mladých autorů a čerstvých absolventů. Nejdražší položkou se pak stal objekt Outside itself od Federica Díaze,“ prozrazuje Lucie Drdová.

A zúčastnily se aukce napřímo také odbornice na umění J&T Banky Valérie Dvořáková a Anna Pulkertová? „Na několik věcí jsme zálusk měly, a dokonce jsme se na většině z nich vzájemně shodly. Samotné aukce jsme se ale neúčastnily. Klientům jsme ji však pochopitelně doporučily a zároveň jsme pro ně vybraly i několik investičních tipů,“ prozrazují.

Noví majitelé dražených děl, kteří získali díla předních českých umělců bez jakékoli aukční přirážky či provize, podpořili konkrétního tvůrce díla a zároveň přispěli darem nadačnímu fondu Luc Art Fund částkou v celkové výši 215 tisíc korun. Partner aukce J&T Banka, která je dlouhodobým patronem a mecenášem současného umění a v jejíž nové galerii Magnus Art se konala předaukční výstava, tuto částku ještě štědře zdvojnásobila. Výslednou sumu přesahující 400 tisíc korun přerozdělí Luc Art Fund formou sociálních stipendií umělcům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

„Jsem spokojená s celkovým vyzněním projektu a poukázáním na aktuální situaci v oblasti současného výtvarného umění. Dokázali jsme intenzivně komunikovat s médii a širokou veřejností o nedostatečné a nesystémové podpoře samotných umělců. Co se týká vlastní aukce, tak jsme předpokládali lepší výsledek na základě původních příslibů. Výtěžek je však slušný a díky štědrému daru J&T Banky, která jej zdvojnásobila, disponuje nadační fond dostatečně vysokou částkou, kterou následně přerozdělí na podporu dalších umělců,“ komentuje výsledek projektu galeristka a zakladatelka fondu Luc Art Fund. Tu potěšilo, že se prodala díla mladých umělkyň Terezy Příhodové nebo Elišky Konečné. „Jsou velice talentované, ale na trhu se současným uměním ne zcela známé. Překvapilo mě, že se nakonec nevydražila plátna od unconductive trash, což jsou Michal Pěchouček a Rudi Koval. Jejich diptych je nejen krásná práce, ale byl také za velice příznivou vyvolávací cenu,“ dodává Drdová.

Zástupkyně banky potěšilo, že J&T Banka stála po boku projektu, který pružně reaguje na krizi na současné umělecké scéně. „Zároveň věříme, že se podařilo otevřít diskuzi o podpoře výtvarných umělců, kteří do té doby měli jen málo příležitostí dosáhnout finanční pomoci z vládních programů,“ shodují se Pulkertová s Dvořákovou z J&T Banky.


Co s penězi?

Celková částka, za niž se díla prodala, přesáhla milion korun. Konkrétně o 77 tisíc. Podle původních plánů se konečná prodejní cena rozdělila v poměru 80 procent ku dvaceti, kdy většina šla přímo umělci a zbytek právě do fondu. Jen pro upřesnění, aukční přirážka při běžných dražbách bývá vyšší, umělci tedy získali opravdu férový podíl a kupující zároveň velmi exkluzivní cenu.

Připomeňme tedy, že samotnou dražbou se do fondu dostalo 215 tisíc korun. Partner akce, kterým byla J&T Banka, tuto částku zdvojnásobil a výsledných 400 tisíc nyní půjde na podporu umělců. „Momentálně pracujeme na vypsání open callu, kdy se umělci budou hlásit o příspěvek ve formě sociálního stipendia. Došlé žádosti vyhodnotí nezávislá komise,“ prozrazuje zakladatelka fondu Luc Art Fund Drdová. Ta zároveň s podporou umělců nechce skončit s prvním projektem, protože podpora této oblasti v těžké době nepatří k nejpovedenějším.

„Momentálně je podpora ze strany státu v oblasti výtvarného umění naprosto nedostatečná. Vlastně ani v podzimním programu COVID-Kultura nebyli výtvarní umělci zohledněni. Zároveň se ukazuje i v jiných oblastech kultury, že podmínky těchto programů nejsou dobře nastaveny a řada umělců je vyloučena. Osobně postrádám ze strany ministerstva kultury dostatečnou znalost prostředí, životních podmínek a profesní reality těchto lidí,“ uvádí galeristka.

Nadační fond Luc Art Fund proto i letos bude pracovat na jednotlivých oblastech, ve kterých chce přispět a zároveň získávat prostředky pro jednotlivé projekty. Primárním úkolem je také komunikace se zástupci našeho myšlenkového trustu, kteří se spolupodílí na celkové koncepci.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.