Erste Group: Čísla nad odhady, výhled potvrzen

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Erste oznámila za 1Q 2024 čistý zisk ve výši 783 mil. EUR (+32 % r/r) a překonala tak odhady trhu (736 mil. EUR). Oproti očekávání byly mírně vyšší všechny hlavní výnosové položky.

Čisté úrokové výnosy meziročně vzrostly o 5 % zásluhou růstu sazeb spolu s pokračujícím mírným růstem úvěrového portfolia (čisté úvěry +2,7 % r/r). Čistá úroková marže zůstává relativně stabilní (2,49 % vůči 2,47 % ve 4Q23). Růst výnosů z poplatků (+11 % r/r) byl tažen především transakčními poplatky (+8 % r/r) a poplatky spojenými s cennými papíry (+18 % r/r). Tyto dvě kategorie zároveň generují 80 % všech poplatků.

Na straně provozních nákladů je růst personálních nákladů (+7 % r/r) z velké části kompenzován nižšími platbami do fondu pojištění vkladů (-37 mil. EUR). Celkově je tak meziroční nárůst provozních nákladů i přes dopady vysoké inflace jen 3 %. Podíl nesplácených úvěrů byl beze změny oproti konci minulého roku na 2,3 %, rizikové náklady ve výši 18 b.b. jsou pak v souladu s celoročním výhledem managementu (méně než 25 b.b.). V kategorii ostatní náklady a výnosy měly dále pozitivní dopad (111 mil. EUR) nižší příspěvky do fondu na řešení krizí (resolution fund) po jeho naplnění na požadovanou úroveň v minulém roce. 

Managment zároveň potvrdil dosavadní celoroční výhled na všech úrovních. Ten počítá s přibližně 5% růstem úvěrového portfolia. Čisté úrokové výnosy by měly být přibližně o 3 % r/r nižší, nicméně významná část tohoto poklesu bude v segmentu rakouských spořitelen, kde je dopad do čistého zisku omezený. Výnosy z poplatků by měly nadále růst okolo 5 %. Rizikové náklady by měly zůstat na nízkých úrovních do 25 b.b. Návratnost hmotného kapitálu (ROTE) by měla zůstat na vysoké úrovni okolo 15 %.

Celkově vnímáme výsledky mírně pozitivně. Samotná čísla za 1Q překonala naše odhady, nicméně z pohledu celoročních očekávání či střednědobých projekcí žádnou změnu nepředstavují. I přes výrazný růst v posledních týdnech se akcie obchodují na násobku P/BV (oček. 2024) na úrovni 0,9x, což při očekávané 15% návratnosti vlastního kapitálu podle našeho názoru stále nabízí prostor k dalšímu růstu. Konferenční hovor k výsledkům společnost pořádá dnes v 9:00 SEČ.

 

Kons., IFRS (mil. EUR)1Q 20241Q 2023r/rOček. J&T BankaKonsensus
  Čisté úrokové výnosy1 8521 7695 %1 8371 835
  Poplatky a provize71264311 %705699
  Ostatní výnosy22387156 %181169
Provozní výnosy2 7882 49912 %2 7232 699
Provozní náklady-1 283-1 2423 %-1 276-1 288
Provozní zisk1 5051 25720 %1 4471 419
  Opravné položky-9521--68-70
  Ostatní náklady a výnosy-123-274-55 %-138-141
Zisk před zdaněním1 2841 00328 %1 2411 205
Čistý zisk78359432 %749736

Zdroj: J&T Banka, Erste


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.