J&T BANKA WEALTH REPORT: Průzkum česko-slovenských dolarových milionářů

5-minutové čtení

Jak se čeští a slovenští bohatí staví k výzvám finančního světa? Kde vidí příležitosti a hrozby pro svůj majetek? Může být médii tolik probíraná migrační vlna příležitostí pro rozjezd nového podnikání nebo je snad předzvěstí nějakého světového konfliktu? Co říkají o perspektivách západní společnosti, jak uvažují nad svou budoucností, co nejvíc ohrožuje vybudovaný majetek a jak jej chtějí ochránit? Seznamte se s výsledky unikátní studie, která již pošesté odhaluje pohled dolarových milionářů na výzvy dnešního světa a stav naší společnosti.


Kdo jsou dolaroví milionáři?

Je to vysokoškolák, majitel firmy ve věku 50‒51 let. Není to žádný rychlý zbohatlík, své jmění si vydělal dlouhodobým rozvojem svého podnikání. Svět dolarových milionářů je především světem mužů. V Česku tvoří muži 90 % dolarových milionářů, a na Slovensku dokonce 94 %. Obdobný trend je ale možné sledovat i jinde ve světě. Hlavním zdrojem jejich majetku je podnikání (66 %), dále investování (13 %) a zaměstnání (13 %). Dědictví je hlavním zdrojem majetku pro 8 % českých a slovenských milionářů. Typický respondent-milionář nastartoval své podnikání vlastním přičiněním v 90. letech minulého století, přičemž nemohl počítat s dědictvím nebo výraznějším majetkem od rodičů, jak tomu často je ve vyspělém světě.

 

Dolaroví milionáři ve světě investic

Prioritou je pro ně stále více bezpečnost investic. Za bezpečnou považují například zemědělskou půdu, a to v obou zemích. V Čechách ji preferuje dokonce úplně nejvíce respondentů (41 %), na Slovensku obsadila spolu se zlatem sedmou příčku (18 %). Jen pro srovnání ‒ v roce 2015 v Česku zemědělské půdě fandilo „jen“ 34 % a na Slovensku 15 % oslovených. Trendy ukazují, že kupující neplánují na této půdě hospodařit ani ji nechtějí přeměnit ve stavební parcely. Jejich cílem je propojit pozemky do velkých celků a ty pak výhodně prodat nebo pronajmout. Stále rostoucí tendenci (o 2‒3 % ročně) mají investice do start-upů. Na Slovensku dokonce na otázku, kde očekávají nezajímavější zhodnocení, jmenovali dolaroví milionáři start-upy úplně nejčastěji (27 %, v ČR je uvedlo 26 %). Stálicí jsou investice do stavebních pozemků (v ČR 34 %, v SR 25 %), kde nastal meziroční nárůst o 8 %, respektive 14 %, a do rezidenčních nemovitostí (v ČR 23 %, v SR 16 %; v roce 2014 v ČR 22 %, v SR 8 %). Z komodit si vede nejlépe zlato, které v průzkumu meziročně poskočilo v ČR z 3 % na 16 % a v SR z 9 % na 18 %. Důvodem je jednak výrazný pokles ceny, která v polovině roku 2015 spadla pod hranici 1100 dolarů za trojskou unci, jednak víra ve zlato jako likvidní investiční nástroj, který je fyzicky velmi dobře transportovatelný v případě naplnění černých scénářů vývoje (ruské vojenské aktivity, migrační krize aj.).

Jak vypadá investiční portfolio dolarových milionářů?

I přes výrazný pokles úrokových sazeb mají dolaroví milionáři jasno. Chtějí roční výnosy ze svých investic alespoň ve výši 4 až 5 %. Termínované vklady už dlouhou dobu nejsou schopné takový zisk přinést, a proto se poohlížejí jinde. Není proto překvapením, že v roce 2016 tvořila hotovost jen 16 % investičního portfolia českých i slovenských dolarových milionářů. V Česku začaly tvořit hlavní složku portfolia nemovitosti (27 %), akcie (23 %) a dluhopisy společně se směnkami (21 %). Na Slovensku představují až třetinovou (33 %) složku portfolia dluhopisy společně se směnkami, 26 % tvoří nemovitosti. Akcie, resp. podíly ve firmách mají u Slováků výrazně menší zastoupení (14 %) v jejich portfoliu než je tomu u Čechů (23 %).   V obecné rovině je v oblasti investic trendem větší diverzifikace portfolia, vstřícnost k modernějším formám investování, větší otevřenost vůči společnosti a tím rostoucí zájem o filantropii a poptávka po likvidních investicích, které lze v případě rychle přeměnit na hotovost. 

Dolaroví milionáři a ekonomika

Již druhým rokem považují čeští i slovenští dolaroví milionáři současnou ekonomickou situaci více za příležitost než za hrozbu pro své investice (V SR je zlepšení o něco výraznější). Pozitivní nálada z roku 2014 vloni ještě mírně stoupla a dá se tedy očekávat další oživení a vznik nových investičních příležitostí. Při srovnání se zbytkem populace se již tradičně ukázalo, že dolaroví milionáři jsou k aktuálnímu vývoji ekonomiky vždy o něco optimističtější.

Čeští (27 %) i slovenští (43 %) dolaroví milionáři se shodnou v jednom – růst očekávají v oblasti IT služeb. Pak už se ale jejich názory výrazně liší. V Česku respondenti (34 %) nejvíce věří nanotechnologiím, biotechnologiím (30 %) a také sociálním službám, kterým důvěřují výrazně více než v minulosti (v roce 2013 očekávalo růst v této oblasti 13 %, v roce 2016 už to bylo 29 %). Na Slovensku se respondenti nejvíce (57 %) zhlédli v automobilovém průmyslu. Jako důvod růstu očekávání se nabízí přímá zahraniční investice (britský výrobce luxusních vozidel Jaguar Land Rover podepsal na konci roku 2015 se slovenskou vládou investiční smlouvu, na jejímž základě zde automobilka v první fázi investuje 1,1 miliardy liber a v novém závodě u Nitry zaměstná zhruba 2800 lidí). I když Slováci očekávají růst celého automobilového průmyslu (Jaguar Land Rover je již čtvrtou automobilkou, která tu postaví továrnu), tak v této oblasti neinvestují a ani neplánují investovat. Uvědomují si totiž, že do přímého obchodního kontaktu s velkými automobilkami se dostanou těžko. Jen pro srovnání – v roce 2013 očekávalo růst jen 13 % respondentů.

Slovenští respondenti očekávají růst také v oblasti turismu (34 %, v roce 2013 to bylo 11 %), kde předpokládají, že dojde z důvodu obav o bezpečnost a hledání jiných destinací k odklonu turistů od „jižních moří“. V obou zemích výrazně méně než před 3 lety dolaroví milionáři očekávají růst v oblasti energetiky (v roce 2013 v ČR 29 %, SR 49 %, v roce 2015 v ČR 8 %, SR 14 %).       


 

O J&T BANKA WEALTH REPORT 2016:

Průzkum, který probíhal mezi únorem až březnem 2016, provedla J&T Banka ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd. Cílem průzkumu bylo zmapovat investiční chování a životní styl dolarových milionářů, tedy těch, jejichž disponibilní majetek má hodnotu minimálně 1 milion USD (přibližně 24,1 milionů Kč nebo 891 000 EUR). Do průzkumu se zapojilo celkem 239 respondentů z řad dolarových milionářů (160 Čechů a 79 Slováků). Data byla sbírána pomocí on-line dotazování. Kvalitativní pohled doplnily hloubkové rozhovory se 6 respondenty a průzkum mezi privátními bankéři J&T Banky.