Obchodování ovlivněno Dnem díkůvzdání v USA

1-minutové čtení
J&T specialistaObchodování na pražské burze bylo ve čtvrtek, tak jako na okolních trzích, výrazně ovlivněno volnem na trzích v USA kvůli svátku Dne díkuvzdání. Index PX zakončil minimální změnou, poklesem o 0,2 % d/d. I přesto byl celkový objem obchodů solidní (374 mil. korun vs. průměr 450 mil. Kč). Největší objem obchodů (lehce přes 110 mil. Kč) zaznamenaly akcie Komerční banky. Titul v poměrně stabilním obchodování zakončil slabší o 0,5 % d/d na závěrečné ceně 578 Kč. Lehce pod prodejním tlakem byly všechny bankovní tituly a v červených číslech tak zakončily, jak akcie Erste Group (-0,3 %), tak akcie Monety (-0,7 %). Naopak lehce v zelených číslech, nepatrným růstem o 0,2 % na ceně 472 Kč zakončily akcie ČEZ, kterým pomohl růst v samotném závěru obchodování.           


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.