O mimořádné dani by mělo být rozhodnuto do 12. září

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Ministr financí Zbyněk Stanjura v rozhovoru pro ČT uvedl, že vláda chce rozhodnout o zavedení mimořádné daně do 12. září. Vláda podle Stanjury zvažuje daň z „neočekávaného zisku“ a nikoliv celkově o sektorové dani, přičemž daň by se mohla týkat bankovního či energetického sektoru. Trh už podle našeho názoru se zavedením nějaké formy mimořádného příspěvku do státního rozpočtu počítá a v cenách akcií je to již víceméně reflektováno.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.