Inflace v eurozóně zrychlila na nové rekordy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Míra inflace v červnu v eurozóně opět zrychlila na novou rekordní úroveň 8,6 % r/r (8,1 % v květnu), což opět překonalo očekávání (8,5 %). I jádrová inflace (bez cen potravin a energií) zpomalila na 3,7 % r/r (3,8 % v květnu).


Míra inflace v červnu v eurozóně opět zrychlila na novou rekordní úroveň 8,6 % r/r (8,1 % v květnu), což opět překonalo očekávání (8,5 %). I jádrová inflace (bez cen potravin a energií) zpomalila na 3,7 % r/r (3,8 % v květnu). Téměř všechny základní inflační ukazatele se v eurozóně drží na nejvyšších úrovních v dostupné časové řadě (od roku 1997). Vysoký příspěvek k inflaci mají drahé energie (42 % r/r) a také potraviny (8,9 % r/r). Ovšem varovným signálem je stále vysoký růst cen služeb (3,4 % r/r) a dalšího zboží mimo energie (4,3 % r/r). Regionálně nejvyšší míru inflace v eurozóně vykazuje Pobaltí (19-22 % r/r), ale zvýšená zůstává i v řadě dalších zemích – Slovensko (13 % r/r), Řecko (12 %), Belgie (11 % r/r).

Inflační tlaky jsou výrazné a plošné (regionální i sektorově) přes celou eurozónu a pravděpodobně rychle neodezní kvůli cenám komodit (energie, potraviny). Výsledky inflace tlačí na ECB, aby zrychlila svůj obrat v měnové politice, což ji ale ztěžuje riziko nárůstu rizikových přirážek u dluhopisů jižního křídla eurozóny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.