PMČR: Očekávané výsledky za rok 2020

2-minutové čtení
J&T specialistaPhilip Morris ČR zveřejní zítra 30. 3. výsledky za rok 2020. Rovněž dojde k uveřejnění oznámení představenstva o rozhodování per rollam, návrhů rozhodnutí pro rozhodování per rollam, pokynů per rollam a hlasovacího formuláře. Očekáváme, že druhá polovina roku ještě více negativně zasáhla do výsledků vzhledem k přetrvávajícím restriktivním opatřením kvůli pandemii. V případě ČR byly hlavně zasaženy přeshraniční prodeje. Celkově odhadujeme růst tržeb za rok 2020 o 1,5 % r/r na 15,4 mld. Kč. Důvodem je stále solidní první polovina roku a rostoucí využívání bezdýmových produktů, které jsou ve vyšší cenové kategorii. Očekáváme, že bezdýmové produkty společnosti již atakují 10% podíl v ČR i SR. To je samozřejmě ovlivněno i celkově nižším trhem kvůli absenci přeshraničních prodejů (ovlivňuje tradiční cigarety). Vyšší podíl bezdýmových produktů pak snižuje provozní marži, která by měla poklesnout o 3,9 p.b. r/r. To vše by se mělo projevit v 8,3% r/r poklesu čistého zisku na 3,7 mld. Kč resp. 1346 Kč/akcii.

Vliv pandemie bude na výsledcích společnosti patrný. Avšak i tak očekáváme sled zajímavých čísel, která by měla managementu umožnit navrhnout výplatu hrubé dividendy ve výši 1350 Kč/akcii (8,8% hrubý div. výnos). Zmíněná dividenda by nadále řadila titul mezi silné dividendové hráče na domácím parketu.

 

IFRS nekons. (mil. Kč)oček. FY202019r/r
Tržby15 44115 2171,5 %
EBITDA5 4245 945-8,8 %
EBITDA marže35,1 %39,0 %-3,9 p.b.
Čistý zisk3 6964 032-8,3 %
Čistý zisk na akcii1 3461 469-8,3 %
Dividenda (Kč/akcii)1 3501 560-14,7 %
Dividendový výnos (%)8,8 %10,2 %-1,4 p.b.

Zdroj: PMCR a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.