Shrnutí obchodování na americkém trhu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. HDP ve 3Q kleslo o 0,5 % q/q a meziročně bylo nižší o 0,7 % r/r (-0,4 % r/r v 2Q). Statistický úřad zhoršil svůj původní odhad (-0,3 % q/q). Výsledky ukázaly velmi smíšený obrázek ekonomiky, protože kromě vládních výdajů (+1,2 % q/q) klesly všechny ostatní složky poptávky. Negativním překvapením byl další výrazný propad spotřeby domácností (-0,3 % q/q; -2,3 % r/r), a nenaplňují se tak očekávání o oživení spotřebitelské poptávky se zpomalením inflace. Podobně se k poklesu vrátily fixní investice (-0,3 % q/q), což ukazuje na opatrnost firem. Celkový výsledek investic ještě zhoršil další pokles zásob. Zahraniční obchod měl minimální příspěvek k vývoji HDP, když pokles vývozu (-0,5 % r/r) tlumil lehce hlubší pokles dovozu (-1,8 % r/r). Domácí poptávka (spotřeba, investice) na všech úrovních zůstává utlumená, nepokračoval pozitivní obrat z 2Q, ale naopak ve 3Q došlo opět ke zhoršení vývoje. Pro celý letošní rok očekáváme mírný pokles HDP (-0,4 %). Výsledky HDP určitě posílí v ČNB úvahy o postupném snižování úrokových sazeb již na konci letošního roku (zasedání ČNB 21. prosince).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.