Průmysl se v květnu vrátil k růstu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Průmyslová výroba v květnu vzrostla o 1,4 % r/r, což překonalo očekávání (0,0 %). Sezónně očistěná průmyslová produkce meziměsíčně vzrostla o 2,9 %, meziročně byla vyšší o 1,4 % (-0,2 % r/r v dubnu). Výsledky domácího průmyslu odráží zlepšení, které vykázal i německý průmyslu v květnu. Začátek roku byl pro domácí průmysl slabší, ale zlepšení výhledu v květnu naznačil vývoj zakázek (10 %r/r), přitom letos dosud spíše stagnovaly. V letošním roce očekáváme růst průmyslu kolem 3,5 %, což je poloviční tempo než vloni (6,9 %).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.