Rohlik.cz: Největší český online prodejce potravin dostal nouzovým stavem nový impulz

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce
Pandemie covidu-19 a nouzový stav vyhlášený v březnu výrazně ovlivnily chování spotřebitelů. Rohlíku tak krátkodobě prudce vzrostly objednávky, ale zkušenost z jara 2020 může mít i dlouhodobé pozitivní dopady na segment rozvozu potravin. „Spotřebitelé, kteří za normální situace nepoužívali rozvážkové služby, se je totiž za mimořádných okolností naučili využívat,“ říká analytik J&T Banky Pavel Ryska.

Společnost Rohlik.cz Finance loni vydala dluhopisy splatné v roce 2023 v objemu 777 mil. Kč a s pevnou úrokovou sazbou 6,6 % p. a. Tuto emisi dvakrát navyšovala až na současné schválené maximum emise 1165,5 mil. Kč. „Na dluhopis se vztahuje mimo jiné finanční kovenant loan-to-value společnosti Velká pecka, která provozuje portál Rohlik.cz,“ dodává Pavel Ryska.

Nouzový stav znásobil nákupy online

V důsledku šíření nového koronaviru vyhlásila vláda ČR 12. března nouzový stav, v jehož rámci omezila volný pohyb osob a nařídila uzavření většiny obchodů. Přestože nebyly uzavřeny žádné prodejny potravin, obavy z šíření nemoci a výzvy vlády k setrvání doma vedly k prudkému nárůstu online nákupů i v tomto segmentu.

Podle odhadů České spořitelny z analýzy platebních karet v prvních čtyřech týdnech karantény vzrostly online nákupy domácností až na dvojnásobek hodnot z roku 2019, avšak u online nákupů potravin byl nárůst ještě řádově větší: nárůsty podle ČS činily 200–300 % meziročně.

Za pět let jedničkou na trhu v ČR

Po vyhlášení nouzového stavu Rohlík rychle spustil služby Suchý Rohlík a Rohlík Mini, které pokrývaly všechny regiony České republiky. „Dlouhodobě chce Rohlík obsluhovat všechna města v Česku s populací nad 30 000 obyvatel a pokračovat s expanzí do sousedních zemí jako Rakousko či Německo,“ popisuje Pavel Ryska. Drtivou většinu objednaného zboží tvoří různé druhy potravin, menší podíly má drogerie a kosmetika či potřeby pro domácnost a kancelář.

V internetovém prodeji potravin je nyní Rohlík dle tržeb jedničkou na českém trhu, následován Teskem a Košíkem. Čtvrtým subjektem na trhu byl Koloniál, ten byl však v roce 2017 majitelem Mall Group sloučen s Košíkem.

Co bude dál?

„Vznik této nové nákupní zkušenosti může znamenat průlom v penetraci trhu ze strany Rohlíku a dalších rozvážkových služeb. Jejich službu objevili zákazníci, kteří by ji za normálních okolností pravděpodobně ani nevyzkoušeli. Další zákazníci, kteří o službě věděli nebo už ji využili, si mohli na rozvážku potravin během karantény více zvyknout, a je proto pravděpodobné, že ji budou používat více než před karanténou,“ konstatuje Pavel Ryska.

Po skončení celostátní karantény a odeznění největšího strachu z covidu-19 přirozeně klesla mimořádná poptávka po online prodeji potravin. Nicméně část z nově získaných zákazníků u Rohlíku pravděpodobně zůstane, což trvale zvýší tržby i zisk. Navíc vývoj během léta 2020 naznačuje, že pandemie covidu-19 nebyla jednorázovou záležitostí, ale že vlny nemoci se vracejí a mohou se vracet i v budoucnu.

Recese je neznámou pro rozvoz potravin

Ekonomika České republiky podobně jako sousední země s vysokou pravděpodobností letos projde mimořádně hlubokou recesí s propadem HDP o cca 5–15 %. S tou bude spojen růst nezaměstnanosti, zpomalení růstu mezd a zvýšená nejistota zaměstnanců a podnikatelů ohledně budoucích příjmů. Toto vše zřejmě povede k omezení spotřeby.

Výhodou Rohlíku je, že jádrem sortimentu je zboží základní potřeby (potraviny, drogerie, léky), jehož nákupy nebývají cyklické. „Nicméně i tak se recese podle nás může projevit. Zákazníci budou cenově citlivější a budou více porovnávat ceny Rohlíku s cenami v kamenných obchodech, mohou se více vyhýbat dražším položkám a zvažovat, zda má smysl objednávat u Rohlíku menší nákupy, u nichž se připlácí za rozvoz. Segment rozvážky potravin je relativně nový a nemáme žádnou historickou zkušenost s tím, jak reaguje na recesi v ekonomice,“ říká Pavel Ryska.

Přes tyto faktory se Ryska domnívá, že strukturální posun zákazníků ve prospěch nákupů online bude pokračovat. „Tempo růstu výrazně zvolní z mimořádných výsledků v březnu a dubnu, ale i nadále očekáváme dvouciferný meziroční nárůst tržeb. Přestože rok 2020 bude pravděpodobně rokem zatím nejhlubší recese v historii České republiky, hospodaření Rohlíku bude právě letos podpořeno silnou výkonností v březnu a dubnu, v nichž samotných mohla společnost podle nás vytvořit zisk EBITDA asi 30–50 milionů Kč. EBITDA za celý účetní rok 2018 přitom činila 32 milionů Kč.“

 

Základní informace o společnosti: Rohlik.cz je přední český prodejce potravin a dalšího zboží přes internet. Společnost je nyní jedničkou na českém trhu před Teskem a Košíkem. Firma koncem roku 2019 expandovala i na maďarský trh, když začala obsluhovat Budapešť. Prodej a rozvoz zboží přes stránky www.rohlik.cz provozuje společnost Velká pecka, s. r. o. V ní vlastní většinový podíl společnost Rohlik.cz Investment, a. s., která je ručitelem dluhopisů společnosti Rohlik.cz Finance, a. s. Vlastníkem společnosti Rohlik.cz Investment je Tomáš Čupr.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.