Rustonka: Podle HN koupí tři kancelářské budovy korejští investoři

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle informací pátečních Hospodářských novin (HN) se developer J&T Real Estate dohodl na prodeji kancelářských budov Rustonka korejským investorům. Má jít o tři kancelářské budovy, z nichž dvě byly dokončeny v minulých dvou letech a třetí se dokončuje. Většina ploch je pronajata společnosti Amazon. Kupcem z Jižní Koreje mají být investiční fondy Hana Financial Group a Hana Alternative Asset Management. Cena transakce má podle HN činit 4,2 mld. Kč. Prospekt certifikátů Rustonka 0,0/2021 uvádí, že pokud jejich emitent Gramexo získá prostředky z prodeje podílu ve společnosti Rustonka Development nebo prostředky za prodej aktiv této společnosti, učiní certifikáty předčasně splatnými. Jednou z podmínek je, aby tyto prostředky byly vyšší než 100 mil. Kč. Gramexo by potom vyplatilo diskontovanou hodnotu certifikátu k příslušnému datu, jelikož certifikát byl vydán na diskontní bázi. Podotýkáme, že podle HN transakce ještě nebyla dokončena. Proto nejsou známa její specifika ani to, zda budou naplněny podmínky pro předčasné splacení. Pokud by k předčasnému splacení došlo, nejdříve by to dle prospektu bylo možné v září 2019.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.