Americká inflace může oslabit růst akciových trhů

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  


Americká inflace může oslabit růst akciových trhů

V posledních týdnech padají v zámoří víceleté rekordy v inflaci. V dubnu rostly v USA spotřebitelské ceny meziročním tempem 4,2 %, což je nejprudší růst od roku 2008. Nezdá se, že by vysoká dubnová inflace byla jen mimořádným výkyvem, jelikož ceny v amerických obchodech rostou i na meziměsíční bázi opakovaně a rychle již od začátku roku. Ceny výrobců, tedy ceny, které si mezi sebou účtují americké firmy, v dubnu přidaly dokonce 6,2 %.


Lze hledat mnoho jednotlivých příčin a inflaci různě „očišťovat“, tu o ceny energií, jindy zase o ceny potravin. Ale jisté je, že pro současnou inflaci a pro její další pokračování je jeden významný důvod. Objem peněz v americké ekonomice se od loňského jara zvýšil o 25 %, což je tempo nevídané od 2. světové války. Výrobci si mohou dovolit zvyšovat ceny proto, že spotřebitelé toto zvyšování akceptují, jelikož mají z čeho jej platit.

Z pohledu investorů by vyšší inflace mohla být na první pohled pozitivní zprávou. Tržby a zisky firem jsou totiž nominální veličinou. Tedy při růstu cen v ekonomice zisky firem porostou, čímž by se měla zvyšovat i hodnota jejich akcií. Avšak s vyšší inflací jsou investoři náročnější. Roční výnos, který požadují od své investice, musí být vyšší právě o vzrostlou inflaci. Může se proto stát, že jsou ochotni kupovat akcie jen na nižších cenách, aby očekávaný výnos pokryl i vyšší inflaci.

Tento souběh událostí nastal v USA v 70. letech. V době vysoké inflace 1973–1981 činila nominální výnosnost akcií (včetně dividend) v indexu S&P 500 ročně 6,9 %, což je pod dlouhodobým průměrem 10,9 %. A nejenom to. Jejich reálná výnosnost po odečtení inflace byla dokonce záporná, navíc trpěly i vyšší kolísavostí. Pravda, šlo o období mimořádné inflace v průměru 9 % ročně, které je nyní zřejmě stále vzdálené. Ale předpoklady pro vyšší inflaci v americké ekonomice již vznikly. Obavy o její růst mohou doposud skvělou výkonnost amerických akciových trhů oslabit.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.