PFNonwovens odkládá konání valné hromady na 8. 1. 2021

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
PFNonwovens dnes oznámilo, že o měsíc odkládá konání valné hromady z důvodu omezení spojených s pandemií Covid-19. Nové datum konání je plánováno na 8. 1. 2021. Jen připomínáme, že původní datum valné hromady bylo 8. 12. 2020. Odložením se bude prodlužovat proces vytěsnění minorit za 719,5 Kč. Tím pádem i naše očekáváním, že celý proces by mohl být ukončen do konce letošního roku. Další případné odložení bude záležet na situaci kolem pandemie v ČR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.