Komerční banka: Čísla nad odhady podpořena rychlým růstem úrokových výnosů

2-minutové čtení
J&T specialistaKomerční banka reportovala za čtvrtý kvartál roku čistý zisk ve výši 3 951 mil. Kč, výrazně nad konsensem trhu (3 647 mil. Kč). Výraznější rozdíl oproti odhadům je především ve vyšších úrokových výnosech, ale mírně lepší byly i ostatní výnosové a nákladové položky.

Úrokové výnosy vzrostly o 12 % r/r, když se ve 3Q naplno projevil růst úrokových sazeb. Rostoucí sazby se výrazně projevily především u úrokových výnosů z reinvestic vkladů (+29 % r/r), zatímco úrokové výnosy z úvěrů (-7 % r/r) jsou stále negativně ovlivňovány silnou konkurencí. Čistá úroková marže mezikvartálně rostla již druhé čtvrtletí v řadě, na celoroční bázi pak byla téměř beze změny oproti předchozímu roku. Objem úvěrového portfolia i klientských vkladů vzrostl přibližně o 5 % r/r.

Reportované provozní náklady vzrostly o 2 % r/r kvůli růstu personálních nákladů (+5 % r/r) a vyšším odpisům. Naopak ostatní administrativní náklady poklesly o 4 % zásluhou úspor nákladů na marketing a telekomunikační služby. Podíl nesplácených úvěrů dále klesl na 2,7 % (2,8 % ve 3Q). Poprvé za poslední 2 roky byla tvorba opravných položek vyšší než jejich rozpouštění, nicméně rizikové náklady nadále zůstávají na velmi nízkých úrovních.

Ze zisku minulého roku management navrhne vyplatit dividendu ve výši 51 Kč na akcii (5,4% hrubý dividendový výnos), což odpovídá dříve deklarovanému 65% výplatnímu poměru z čistého zisku. Stejný výplatní poměr pak management očekává i ze zisku tohoto roku. V tomto roce dále management očekává růst úvěrového portfolia okolo 5 % r/r. Celkové provozní výnosy by měly být mírně vyšší, přičemž růst bude tažen především úrokovými výnosy. Růst nákladů by měl být přibližně na úrovni inflace.

Celkově hodnotíme výsledky pozitivně, a to především díky rychlému růstu úrokových výnosů, přetrvávající dobré kvalitě úvěrového portfolia a relativně pomalému růstu provozních nákladů. Podle našeho názoru by dnes akcie KB mohly reagovat na reportovaná čísla růstem, nicméně vzhledem k tomu, že přidaly již více jak 10 % od začátku roku a cena je nejvýše za téměř 6 měsíců, může být tento růst tlumen vybíráním zisků.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)4Q184Q17r/roček. J&TKonsensus
Provozní výnosy8 4727 9347%8 2618 178
  Čistý úrokový výnos5 9815 36512%5 7775 756
  Poplatky & provize1 6281 640-1%1 6391 606
  Ostatní výnosy862929-7%845816
Provozní náklady-3 619-3 5422%-3 582-3 682
Provozní zisk4 8534 39211%4 6794 495
  Opravné položky-17166--22-49
Čistý zisk3 9513 7074%3 7683 647

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.