Gen Digital: Výsledky i výhled v souladu s odhady, integrace Avastu téměř kompletní

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce

Společnost Gen Digital, vzniklá sloučením českého Avastu s americkým NortonLifeLock, oznámila za 1QFY24 tržby 946 mil. USD (+34 % r/r), přesně v souladu s očekáváním trhu, a zisk na akcii 0,47 USD (+5 % r/r), o 1 cent nad očekáváním trhu. Vysoký růst tržeb je stále dán vlivem akvizice Avastu ze strany Nortonu. Pro probíhající kvartál čeká společnost tržby 946 – 950 mil. USD a zisk na akcii 0,46 – 0,48 USD, přičemž trh očekával 0,48 USD. Výhled na tržby implikuje prakticky nulový mezikvartální růst, což odpovídá trendu posledních kvartálů. V celém fiskálním roce 2024 by pak tržby měly být 3,8 – 3,85 mld. USD a zisk na akcii 1,95 – 2,02 USD, což je v souladu s očekáváním analytiků 1,99 USD. Finanční ředitelka firmy uvedla, že integrace Avastu je téměř dokončená a že se firma nyní soustředí na dlouhodobé cíle v rozšiřování zákaznické báze.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.