Premiér Babiš navrhuje prodloužit stav nouze do 30. dubna

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Premiér Babiš včera uvedl, že souhlasí s prodloužením nouzového stavu do 30. dubna a nikoliv až do 11. května, jak původně schválila vláda před 2 dny. Prodloužení nouzového stavu musí schválit Poslanecká sněmovna. Premiér Babiš reaguje na odpor řady stran v parlamentu, které již předběžně vyjádřily nesouhlas s prodloužením nouzového stavu do 11. května. Babiš včera také uvedl, že předpokládá, že země se do určité normality vrátí na konci května. Po Velikonocích začne vláda připravovat analýzu, která omezení se mohou postupně uvolňovat.  


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.