J&T Banka: ČR – Míra inflace v září klesla na 6,9 %

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V září meziroční míra inflace nečekaně razantně klesla na 6,9 % r/r (8,5 % r/r v srpnu), což je nejnižší hodnota od prosince 2021. Očekával se asi poloviční pokles (oček: 7,6 %). Za poklesem míry inflace stál hlubší pokles cen potravin a energií, které se navíc srovnávají se zvýšenou základnou loňského roku. Jinými slovy, ze statistik vypadává předchozí nákladový šok.   Míru inflace stlačuje vývoj cen potravin a energií I přes nečekaně hlubší pokles míry inflace se celkový obrázek vývoje domácí inflace příliš nemění. Celková míra inflace klesla v září o 1,6 procentního bodu (z 8,5 % na 6,9 %), ale tato změna jde opět pouze na vrub 2 faktorům – potraviny a ceny energií. Ceny potravin (-1,6 % m/m) razantně klesly přes řadu položek (ovoce, zelenina, maso, mléčné výrobky), přitom před rokem vzrostly (vs. +0,2 % m/m v září 2022). Následně tempo meziročního růstu cen potravin kleslo (6,0 % r/r vs. 7,9 % r/r v srpnu), což odebralo z celkové míry inflace 4 desetiny. Letos v září se spojil tradiční sezónní pokles cen potravin (ovoce, zelenina) s odezníváním předchozího cenového šoku, který se v předchozích měsících projevoval u cen zemědělských výrobců. Ještě razantnější změny se týkaly cen bydlení kvůli prvnímu poklesu cen zemního plynu (-3,6 % m/m) a cen elektřiny (-2,0 %). V meziročním srovnání ceny energií prudce zpomalily svůj růst (17,5 % r/r vs. 28 % r/r v srpnu), což z celkové inflace odebralo celý 1 procentní bod.   Zbytek spotřebního koše bez mimořádných změn Mimo cen potraviny a energií pokračuje jen postupná normalizace cenového vývoje, který je stále spíše mírně zvýšený. V září poklesly ceny dovolených (-22 % m/m) s koncem letní sezóny. Naopak se začátkem školního roku rostly ceny v oddíle vzdělávání (+5,8 % mm). Letošní nárůst je trojnásobný, než bylo obvyklé v předchozí dekádě (+1,7 % m/m – průměr za období 2010–2020). To jen dokresluje, že cenový vývoj v ekonomice je stále zvýšený. V září také v reakci na růst cen ropy došlo k dalšímu zdražení pohonných hmot (+2,8 % m/m).   Pokles míry inflace se do konce roku již zastaví Cenový vývoj u řady položek se stabilizoval, ale celkový růst cen je pořád mírně nadprůměrný. Pokles míry inflace kvůli bazickému efektu se z velké části již vyčerpal, když inflace zpomalila z téměř 18 % v lednu na 7 % v září. Vzhledem k vlivu cen energií a srovnávací základně by na závěr roku měla celková inflace kolísat kolem 8 %. Celoroční průměrná inflace by měla letos dosáhnout 10,8 % (15,1 % v roce 2022), když na konci roku bude meziroční inflace kolem 8 procent. Příští rok očekáváme inflaci kolem 3 %.   Nadále očekáváme, že ČNB po zbytek roku ponechá úrokové sazby beze změny (7,00 %), ale poslední výsledky inflace a změny v komunikaci ČNB zvyšují šance, že již na konci letošního roku dojde k prvnímu snížení sazeb o 25 bazických bodů. Úvahy o snižování sazeb může tlumit oslabení koruny, které má podobný dopad jako pokles sazeb.   Koruna k euru v reakci na výsledky inflace propadla o 15 haléřů na 24,57 CZK/EUR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.