CSG: Nárůst hospodaření v r. 2023, výroba munice vyprodána na roky dopředu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Výkonný ředitel společnosti Czechoslovak Group (CSG) David Chour v rozhovoru pro Seznamzpravy.cz uvedl, že společnost zaznamenala v loňském roce výrazný nárůst hospodaření na všech úrovních proti předchozímu roku. Tehdy firma utržila 25 mld. Kč a vytvořila čistý zisk 3,5 mld. V loňském rozhovoru pro Euro Chour uvedl, že by se tržby za r. 2023 mohly přiblížit 2 mld. EUR, tedy 50 mld. Kč. Firma registruje výrazný růst poptávky po celém sortimentu zbraňových systémů, přičemž největší je poptávka po velkokalibrové munici (hl. 155mm dělostřelecké granáty), které CSG vyrábí na Slovensku a ve Španělsku. Tam je produkce vyprodána na 3-4 roky dopředu a nad rámec toho přicházejí s poptávkou další zákazníci. Podle Choura tvoří celkové tržby realizované z obchodu s Ukrajinou řádově jednotky miliard Kč, tedy tvoří menšinovou část celkových tržeb. U bank vidí výkonný ředitel významnou a příznivou změnu v ochotě financovat sektor obrany oproti stavu před vypuknutím konfliktu na Ukrajině. Ke schválení akvizice části Sporting Products (nově Kinetic) americké firmy Vista Outdoor by podle Choura mohlo dojít na začátku dubna, přičemž souhlas americké Komise pro zahraniční investice by CSG měla získat vzhledem k podrobnému zkoumání, jakým už u komise prošla. Po ní se CSG stane největším výrobcem munice pro ruční zbraně v západním světě.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.