VIG: Pokračující rychlý růst předepsaného pojistného

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Pojišťovna reportovala za prvních 9 měsíců tohoto roku meziroční růst hrubého předepsaného pojistného o 11,4 % na 10,6 mld. EUR (+10,8 % v polovině roku). Za růstem je pozitivní vývoj ve všech segmentech i regionech. Ukazatel kapitálové přiměřenosti (solvency ratio) vzrostl na 304 %, zatímco my jsme čekali stagnaci okolo úrovně z poloviny roku (282 %). K celoročnímu výhledu společnost uvedla, že by zisk před zdaněním měl být u horní hranice dříve stanoveného rozpětí 700–750 mil. EUR. Celkově jsou pro nás zveřejněné informace pozitivní a ukazují odolnost obchodního modelu pojišťovny vůči výkyvům v makroekonomickém vývoji v regionu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.