Primoco UAV: Pokles hospodaření kvůli Covid-19, letos čeká prodej 40 letadel

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Primoco UAV v pátek oznámila za loňský rok tržby ve výši 17,7 mil. Kč, tj. o 32 % nižší než v předchozím roce. Primoco loni dodalo 5 nových bezpilotních letadel do Iráku a uzavřelo s odběratelem servisní smlouvu, ale rok byl i přesto zatížen pandemií Covid-19, která zbrzdila kontakt s klienty a uzavírání smluv. Zisk před odpisy EBITDA činil -24,6 mil. Kč, když se ztráta prohloubila z -5 mil. Kč v předchozím roce. Kromě nižších tržeb se do výsledku promítly i náklady spojené s certifikacemi letounu One 150. Čistá ztráta činila loni -27,95 mil. Kč. Společnost nicméně uvedla, že v letošním roce čeká prodej 40 letadel a tržby přes 500 mil. Kč. Cílem Primoca pro letošní rok je také získat vojenskou certifikaci STANAG 4703 dle normy NATO.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.