Makro: Výrazný propad maloobchodních tržeb v květnu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Maloobchodní tržby v květnu reálně razantně poklesly o 2,3 % m/m (-0,5 % m/m v dubnu) a meziročně byly nižší o 6,9 % r/r, což výrazně zklamalo očekávání (oček.: -2,4 % r/r). Na spotřebitelskou poptávku ve stále větší míře doléhají negativní dopady zvýšení inflace, což se projevuje opakujícím se poklesem tržeb v meziměsíčním srovnání. Meziroční srovnání je ovlivněno loňským ukončením lockdownu, které zvýšilo srovnávací úroveň (-6,9 % r/r v květnu vs. +5,7 % r/r v dubnu). Nominální růst maloobchodních tržeb v květnu zůstal na solidní úrovni (+8,2 % r/r), ale po očištění o inflaci reálné tržby naopak propadly o 6,9 % r/r. Inflační „brzda“ se negativně projevila v celém maloobchodu, když reálně poklesly tržby jak u potravin (-3,0 % m/m; -5,8 % r/r), tak u nepotravinářského zboží (-2,5 % m/m; -7,4 % r/r). Dál pokračuje obrat ve vývoji e-commerce, reálně prodeje přes internet (-9 % r/r) výrazně klesají pět měsíců v řadě.

Celkově hluboký m/m pokles tržeb odpovídá výraznému propadu spotřebitelského sentimentu. Tento vývoj naznačuje, že domácí ekonomika směřuje ve 2Q a 3Q do poklesu kvůli ochlazení spotřebitelské poptávky. Pro letošní rok očekáváme stagnaci maloobchodních tržeb (+4,0 % v roce 2021), kdy spotřebitelskou poptávku výrazně přibrzdí inflace.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.