Trh Start: Dnes začíná kontinuální obchodování, lot se snižuje na 1 kus

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Podle rozhodnutí pražské burzy se ode dneška mění způsob obchodování s akciovými emisemi na trhu Start. Všechny emise na tomto trhu jsou převedeny do kontinuálního obchodování namísto jedné polední aukce, která na trhu fungovala doposud. Časový harmonogram bude přitom shodný jako na hlavním trhu burzy. Dále se lot, tedy minimální velikost objednávky, snižuje u každé emise na 1 kus. Investor tedy může podat pokyn v jakémkoli počtu akcií. Trh Start nadále zůstane neregulovaným trhem burzy.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.