Banky: ČNB ponechala proticyklickou rezervu beze změny, částečně uvolnila podmínky hypoték

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Bankovní rada ČNB rozhodla o ponechání sazby proticyklické kapitálové rezervy na úrovni 2 %. ČNB dále částečně uvolnila s platností od 1. ledna 2024 podmínky pro poskytování hypotečních úvěrů tím, že zrušila limit maximálního celkové zadlužení k příjmům žadatele. Vyšší úrokové sazby a nízká aktivita na hypotečním trhu omezují podle ČNB rizika související s příjmy žadatelů o hypotéky. V platnosti tak již zůstává jen jedno omezení, a to maximální poměr úvěru k hodnotě nemovitosti (LTV), který je stanoven na 80 %, respektive 90 % pro žadatele starší 36 let. Z našeho pohledu bude mít toto uvolnění při současných podmínkách jen minimální dopad na aktivitu na hypotečním trhu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.