Makro: Zlepšení obchodní bilance v září

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Obchodní bilance v září vykázala přebytek 12,7 mld. korun (-12,5 mld. v září 2022). I přes horší vývoj domácího průmyslu vykazuje zahraniční obchod velmi solidní výsledky. Exporty sice poklesy o 10 % r/r, ale vše kompenzoval ještě hlubší propad na straně importů (-16 % r/r). Statistiky odráží slabý vývoj zahraniční poptávky, vývozy aut (-2 % r/r) klesly poprvé po roce a půl. Vývozy bez aut (-13 % r/r) dokonce vykázaly nejhlubší propad od covidu (duben 2020). Na dovozní straně se propad týkal všech hlavních položek, ale nejvýraznějším faktorem byl prudký pokles dovozu ropy a plynu (-52 % r/r), který odráží jak propad světových cen komodit, tak i pokles dováženého objemu. Za první 3 kvartály roku obchodní bilance skončila v kumulativním přebytku 77 mld. korun (-150 mld. korun za leden–září 2022). Letošní vývoj odpovídá průměru předchozí dekády. Pro letošní rok očekáváme přebytek obchodní bilance na úrovni 85 mld. korun (-205 mld. v roce 2022).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.