Makro: ČNB beze změny, ale v srpnu už může přijít zvýšení sazeb

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Ve čtvrtek bankovní rada ČNB podle očekávání ponechala jednomyslně úrokové sazby beze změny (0,25 % pro 2T repo). Ovšem celkově zasedání a hlavně tisková konference guvernéra Jiřího Rusnoka přinesly řadu náznaků, že se přiblížil obrat v měnové politice a už v létě může dojít k prvnímu zvýšení sazeb ČNB. Důvodem jsou silnější inflační tlaky a také pokles nejistot (epidemie Covid-19, vakcinace).

ČNB signalizuje, že v srpnu může dojít k prvnímu zvýšení sazeb. Pak může nastat krátká vyčkávací fáze a na přelomu roku se může rozjet série zvyšování sazeb, podobně jako tomu bylo v letech 2018 a 2019. Koruna v reakci na ČNB mírně posílila, naopak peněžní a dluhopisové trhy výrazně nereagovaly.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.