CPI PG: Upsány nové dluhopisy v objemu 500 mil. EUR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle informací agentury Bloomberg se společnosti CPI Property Group (CPI PG) podařilo upsat nové zelené dluhopisy v objemu 500 mil. EUR.

Podle informací agentury Bloomberg se společnosti CPI Property Group (CPI PG) podařilo upsat nové zelené dluhopisy v objemu 500 mil. EUR. Dluhopisy budou splatné za 5 let (7. 5. 2029) a ponesou kupón 7 % vyplácený jednou ročně. Jelikož bude dluhopis vydán pod nominální hodnotou, měl by mít roční výnos do splatnosti cca 8,25 %. Podle Bloombergu společnost počítala s výnosem o cca 50 baz. bodů vyšším, ale velký zájem o dluhopisy, kdy poptávka činila až 3 mld. EUR., nakonec umožnil společnosti vydat dluhopis levněji. CPI PG použije výnos z emise k financování či refinancování projektů, které jsou v souladu s prospektem dluhopisu. Jde o první emisi dluhopisů CPI PG od kritických reportů shortaře Muddy Waters, což může být známka toho, že nebyla poškozena schopnost společnosti získat financování na dluhopisovém trhu. Zprávu proto hodnotíme mírně pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.