Makro: Míra inflace v únoru poklesla na 2,0 % r/r

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Míra inflace se v únoru snížila na 2,0 % r/r (2,3 % r/r v lednu), hlavně zásluhou cen potravin. V meziměsíčním srovnání ceny v únoru v průměru vzrostly o 0,3 % m/m. Ceny potravin opět výrazně poklesly (-0,3 % m/m) a v meziročním srovnání jsou nižší o 4,8 % r/r (-3,9 % r/r v lednu). Pohyb u potravin kompenzoval růst cen pohonných hmot (4,3 % m/m), které se po několika měsících poklesu vrátily k růstu. Také nadprůměrně rostly ceny služeb (0,7 % m/m), jako jsou ceny rekreací (+6,0 % m/m) či ceny v restauracích (0,8 % m/m). Růst cen služeb (5,2 % r/r) vykazuje velkou setrvačnost, drží se stále nad úrovní 5 procent a je hlavním proinflačním rizikem pro další vývoj, protože hrozí, že po odeznění přechodných vlivů u cen zboží (potraviny) se může inflace ještě vrátit nad úroveň 3 procent. Pro letošní rok očekáváme průměrnou inflaci 2,6 % (10,7 % v roce 2023).

Výsledky nižší inflace určitě posílí v ČNB úvahy o rychlejším snižování úrokových sazeb. Pro nejbližší zasedání (20. března) máme základní scénář další snížení sazeb o 50 bodů na 5,75 % (nyní 6,25 %), ale rostou šance i na větší snížení (o 75 bodů).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.