Kofola koupila vlastní akcie pro účely opčního programu

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Představenstvo Kofoly rozhodlo o nákupu vlastních akcií společnosti pro účely akciového opčního programu. Společnost včera koupila vlastní akcie v objemu až 22 615 kusů (tj. 0,1 % akciového kapitálu firmy) od dceřiné společnosti Radenska, která akcie Kofoly drží. Obchod tedy proběhl mimo burzu. Koupené vlastní akcie poslouží k uspokojení opcí či akciových odměn pro management a zaměstnance. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.