Primoco: Začátek 2. kola úpisu a přerušení obchodování

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Dnes (3. 5.) začíná druhé kolo úpisu nových akcií společnosti Primoco UAV. Druhé, veřejné kolo potrvá do 17. 5. 2021 a investoři v něm budou moci upsat nové akcie společnosti za ceny v intervalu 260–360 Kč/akcii. V souvislosti s tím oznámila Burza cenných papírů Praha, že přeruší do stejného data (17. 5.) obchodování s akciemi společnosti na trhu Start. Úpis akcií bude probíhat přes platformu pražské burzy Start – Veřejná nabídka. V prvním kole, které probíhalo od 19. 4. do 2. 5., upisovali nové akcie dosavadní investoři, a to za cenu 240 Kč/ks. Společnost nabízí v úpisu akcií dohromady 655 300 akcií, přičemž pokud by byly upsány všechny akcie, celkový počet akcií firmy by činil 5 mil. ks.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.