PMČR: Výběr spotřební daně z tabáku poklesl vloni o více jak 10 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Dnešní tisk (LN) uvádí, že loňské příjmy ze spotřební daně z tabákových výrobků klesl meziročně o 6 mld. Kč na 53 mld. Kč (-10,1 % r/r). Zmíněný pokles odpovídá poklesu spotřeby převážně tradičních cigaret prodávaných na domácím trhu, které jsou nejvíce zatíženy spotřební daní. Tedy i přes rostoucí výši daně konečný výběr daně klesá kvůli snížené spotřebě, dovozu ze zahraničí či využívání tzv. šedého trhu. Celkově vnímáme více jak 10% pokles výběru spotřební daně jako nepříznivý indikátor pro možnou výrobu pro domácí trh v rámci Philip Morris ČR a i čísla hospodaření. Avšak vzhledem k pololetním výsledkům, nahrazováním bezdýmovými produkty, které doposud měly mírnější zdanění než klasické cigarety, ale pro PMČR i nižší ziskové marže se podobný scénář již očekává. Firma vydá celoroční čísla pravděpodobně na konci března.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.