Moneta plánuje do poloviny roku snížit počet zaměstnanců na 2 500

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta očekává, že v polovině příštího roku by měl počet zaměstnanců klesnout na 2 500, což je o 300 méně než poslední reportovaný údaj ke konci září minulého roku. Tento vývoj by představoval jen mírné zrychlení dosavadního trendu, kde banka snížila za poslední rok počet zaměstnanců o 7,3 % (-219). Jedním z důvodů může být daň z mimořádných zisků, která bude motivovat zasažené banky k urychlení plánovaných dlouhodobých změn a restrukturalizačních plánů a zaúčtování nákladů s tím spojených v období, na které se daň vztahuje.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.