Makro: Obchodní bilance v březnu opět v přebytku

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Obchodní bilance v březnu skončila podle očekávání v přebytku 15,9 mld. korun (-12,2 mld. v březnu 2022). Pokračoval svižný růst vývozů (+8 % r/r) a kvůli vysoké srovnávací základně objem dovozů meziročně stagnoval. Na vývozní straně byl pozitivním faktorem růst exportu aut (+37 % r/r), kde se kromě letošního zlepšení projevuje i nízká srovnávací základna loňského rou. Naopak na dovozní straně byl výrazným faktorem prudký propad dovozu ropy a plynu (-44 % r/r), který odráží jak propad světových cen komodit, tak u plynu i propad dováženého objemu. Extrémní vlivy z roku 2022 odezněly a obchodní bilance se vrací do předchozího trendu včetně kladného salda. Za období leden-březen obchodní bilance skončila v kumulativním přebytku 40 mld. korun, což odpovídá dlouhodobému průměru a je příznivým faktorem pro kurz koruny. Pro letošní rok očekáváme přebytek obchodní bilance na úrovni 60 mld. korun (-200 mld. v roce 2022).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.