VIG zítra ráno zveřejní čísla za minulý rok

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
VIG zítra ráno zveřejní čísla za poslední kvartál minulého roku, respektive za celý rok 2022. Pojišťovna již minulý měsíc zveřejnila některá předběžná čísla. Zisk před zdaněním by měl za celý rok dosáhnout 560 mil. EUR (+10 % r/r) a čistý zisk by měl být v rozmezí 460-470 mil. EUR (+22-25 % r/r). Z toho nám vychází, že čísla za samotné 4Q zahrnují pozitivní jednorázovou položku u daně z příjmů ve výši přibližně 50 mil. EUR. Management dále uvedl, že očekává návrh dividendy ve výši 1,25-1,4 EUR na akcii (4,8-5,4% hrubý dividendový výnos). Vzhledem k těmto již zveřejněný číslům neočekáváme, že by zazněly významnější nové informace. Pozornost investorů se bude upínat především k výhledu na tento rok.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.