J&T BANKA uzavřela rok 2015 s bilanční sumou ve výši téměř 155 miliard korun

1-minutové čtení

J&T Banka, jedna z nejvýznamnějších privátních bank v České republice, uzavřela, dle auditovaných výsledků, loňský rok s bilanční sumou ve výši 154,85 miliard korun (+16 % v meziročním porovnání). Čistý zisk za dané období činil 1,876 miliardy korun.

Růst bilanční sumy a zisku byl podporován zejména růstem klientských vkladů, jejichž objem ke konci roku dosáhl hodnoty 121,81 miliard korun (+14 %). Díky řízení klientských vkladů s ohledem na jejich objem a optimální časovou strukturu, meziročně vzrostlo také úvěrové portfolio a dosáhlo hranice 74,67 miliard korun (+5 %). Banka vykazuje významný přebytek likvidity, který se bude snažit v letošním roce maximálně využít a zároveň optimalizovat bilanční sumu.

Po úspěšné první emisi v roce 2014, vydala banka v loňském roce hned dvě emise výnosových perpetuitních certifikátů. Prospekt korunové emise v celkové jmenovité hodnotě 1 miliardy korun byl schválen v září 2015 a ke konci roku byl již z 83 % prodán. V prosinci 2015 byl schválen prospekt první eurové emise v celkové jmenovité hodnotě 50 milionů eur určené především pro slovenský trh.

Vlastní kapitál na konci roku 2015 činil 16,95 miliard Kč (meziročně vzrostl o 1,6 miliardy Kč). Kapitálová přiměřenost pak dosáhla úrovně 13,91 %.