CTP: Investice 600 mil. EUR v Polsku a Německu podpoří cíl na zvětšení ploch

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
CTP dnes oznámila růstový plán, podle nějž v příštích letech zainvestuje dohromady 600 mil. EUR na trzích v Polsku a Německu. Investice bude rovným dílem rozdělena mezi oba trhy a bude směřovat jak do vlastního developmentu, tak do akvizic. Plán je součástí dlouhodobého cíle zvětšit celkovou nájemní plochu CTP ze současných 10,9 mil. m2 na 20 mil. m2 v r. 2030 a generovat v tomto roce 1 mld. EUR v nájemních výnosech. CTP si na investice v Polsku již zajistila úvěr ve výši 300 mil. EUR sjednaný v květnu 2023. Společnost uvedla, že nadále pozoruje vysokou poptávku po logistických plochách ve všech zemích, kde podniká. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.