Makro: Míru inflace v říjnu zvýšil technický faktor

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Meziroční míra inflace za říjen se podle očekávání zvýšila na 8,5 % r/r (6,9 % r/r v září). Za nárůstem míry inflace o 1,6 procentního bodu stojí pouze statistický vliv v podobě mimořádně snížené srovnávací základy v loňském roce kvůli vládnímu zásahu do cen energii. Mimo tento technický faktor data dál potvrdila postupné odeznívání inflace. Vůči září ceny v průměru meziměsíčně vzrostly o 0,1 % m/m. Ve všech položkách pokračuje normalizace cenového vývoje. Jádrová inflace (bez cen energií a potravin) v říjnu zpomalila na 4,2 % r/r (5,0 % r/r v září), což je nejnižší hodnota od léta 2021.

Na závěr roku by míra inflace měla klesnout asi o 1 procentní bod k úrovni 7,5 % a na začátku příštího roku by měla zpomalit k úrovni 3 %. Toto postupné zpomalování inflace může vést bankovní radu ČNB k tomu, že začne od prosince postupně snižovat úrokové sazby (7,00 % na 2T repo).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.