Makro: Ve 4Q pokračoval relativně pozvolný růst mezd

1-minutové čtení
J&T specialistaVe 4Q průměrná mzda (hrubá, nominální) meziročně vzrostla o 6,3 % r/r, přičemž se tempo růstu dál zmírnilo (7,1 % r/r v 3Q, 8,0 % v 2Q). Nominální růst mezd opět odmazala vysoká inflace (7,5 % r/r za 4Q) a následně reálné mzdy (očištěné o inflaci) meziročně klesly o 1,2 % r/r (-0,8 % r/r v 3Q). Celkově byl vývoj mezd blízko očekávání, ale mezi obory se otevírají nůžky z hlediska dynamiky. Zaměstnancům v IT, dopravě či ubytování rostou mzdy tempem 8-11 % r/r, naopak u široké skupiny oborů je růst mezd mírnější kolem 4-6 %. Do druhé skupiny patři zaměstnanci veřejné správy, školství, ale i části průmyslu či zemědělství.

Letos propadla inflace k úrovni 2 %, což při pokračování nadprůměrného růstu mezd kolem 6 procent povede po 2 letech k obnovení růstu reálné mzdy (očištěné o inflaci). Vzhledem k pnutí na trhu práce je nominální růst mezd stále nadprůměrný a představuje riziko toho, aby se inflace trvale vrátila na nízké hodnoty. Za celý rok 2023 dosáhl nominální růst mezd 7,5 % (5,3 % v roce 2022), reálné mzdy klesly o 2,9 %. Pro letošní rok očekáváme růst mezd o 5,7 %, tj. po očištění o inflaci růst reálné mzdy o 3,2 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.