J&T Banka: Emise MREL dluhopisů v objemu 120 mil. EUR

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. J&T Banka úspěšně dokončila úpis dluhopisů započítávaných do takzvaných minimálních požadavků na kapitál a způsobilé závazky (MREL). Jedná se o eurodluhopisy v objemu 120 mil. EUR s kupónem ve výši 7,5 % p.a. Dluhopisy jsou splatné za 3 roky (26. října 2026) s tím, že po dvou letech mohou být svolány (call opce). Očekává se, že dluhopisy obdrží od agentury Moody’s rating na úrovni Baa3, což je o jede stupeň nižší, než je rating samotné J&T Banky (Baa2). Úspěšný vstup na mezinárodní trhy a zájem zahraničních investorů, který dále rozšiřuje flexibilitu banky při řízení kapitálové struktury, vnímáme příznivě.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.