ČEZ: Evropská komise představila návrh změn v obchodování s elektřinou

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Evropská komise představila návrh změn v systému obchodování s elektřinou, který obsahuje:

  • Způsob tvorby cen elektřiny na energetické burze zůstává beze změny.
  • Návrh se soustředí především na snížení volatility a vyšší předvídatelnost cen prostřednictvím většího důrazu na uzavírání dlouhodobých kontraktů.
  • Obchodník s elektřinou by nadále již neměl mít možnost zrušit dlouhodobý kontrakt kvůli mimořádné situaci na trhu.
  • Návrh staví výrobu z jádra na úroveň obnovitelných zdrojů z pohledu případné veřejné podpory.
  • V případě výrazných cenových výkyvů budou moci vlády opět zavést cenové stropy pro spotřebitele. Krizový stav, který toto umožní, by se měl vyhlašovat na úrovni EU, pokud tržní ceny elektřiny minimálně na půl roku přesáhnout 2,5násobek průměrné ceny za předchozích 5 let.

Návrh musí schválit jednotlivé členské státy. Z pohledu ČEZu považujeme za důležité především zachování možnosti veřejné podpory pro výrobu z jádra. Ostatní změny by se na první pohled neměly hospodaření společnosti výrazněji dotknout.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.