Komerční banka stahuje návrh dividendy a výhled pro tento rok

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Představenstvo banky rozhodlo o tom, že navrhne dozorčí radě ponechat celý čistý zisk za rok 2019 na účtu nerozděleného zisku a nevyplatit tak v tuto chvíli žádnou dividendu. Toto opatření je reakcí na doporučení centrální banky, která v minulém týdnu uvedla, že by se banky měly zdržet výplaty dividend a dalších kroků, které by mohly oslabit stabilitu bank. Banka má v úmyslu snížit opět svou kapitálovou rezervu na přiměřenou úroveň (tj. vyplatit dividendu), jakmile se zdravotní a ekonomická situace vrátí do normálu. Společnost dále stáhla svůj výhled hospodaření pro tento rok. Zpomalení ekonomické aktivity povede k nižšímu počtu transakcí a nižší poptávce po úvěrech, což spolu s poklesem úrokových sazeb povede k tomu, že příjmy budou nižší, než se původně očekávalo. Zhoršené makroekonomické prostředí se také negativně projeví do růstu nesplácených úvěrů a tvorby opravných položek, nicméně část těchto opravných položek by mohla být následně opět rozpuštěna poté, co se současná mimořádná ekonomická situace vrátí k normálnímu stavu.

Po zmíněném prohlášení ČNB a stejném kroku ze strany Monety již trh pozastavení dividendy a revizi předchozího výhledu očekával a podle našeho názoru z velké části zacenil. Proto by dnešní případná negativní reakce investorů nemusela být tak prudká, jak tomu bylo u Monety, jejíž akcie po podobném oznámení v minulém týdnu propadly za jeden den o 17 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.