Koronavirus a jeho vliv na vybrané korporátní dluhopisy

1-minutové čtení
J&T specialista


Vzhledem k bezprecedentním skutečnostem, které aktuálně doprovázejí dění kolem nákazy koronaviru, se zamýšlíme nad možným vlivem očekávané recese přinejmenším v Evropě na hospodaření vybraných emitentů dluhopisů.

Vzhledem k bezprecedentním skutečnostem, které aktuálně doprovázejí dění kolem nákazy koronaviru, se zamýšlíme nad možným vlivem očekávané recese přinejmenším v Evropě na hospodaření vybraných emitentů dluhopisů. 

Celkově očekáváme, že může dojít při rizikovém scénáři k prolomení kovenantů u některých emitentů, ale dle našeho názoru se tato čísla zveřejní až v době, kdy by již mělo být zřejmé, že společnosti fungují normálně a neměly by mít problém tuto situaci řešit buď uvolněním kovenantů nebo přefinancováním. Rovněž je pravděpodobné, že v této mimořádné situaci umožní banky společnostem odklad úroků a splátek jistiny. Současně se domníváme, že vybrané společnosti jsou dostatečně fundamentálně silné, nebo disponují hodnotným majetkem, aby v případě potřeby získaly překlenovací financování. 

Je patrné, že některé korporátní dluhopisy se zřejmě nevyhnou prodejnímu tlaku na finančním trhu vzhledem k potřebě likvidity jejich vlastníků. Ale domníváme se, že pokud nebudou současná omezení extrémně dlouhá, měl by tento jev být vnímán spíše jako příležitost. Jak je popsáno výše, domníváme se, že většina vybraných společností by měla být dostatečně stabilní a disponovat atraktivními aktivy, aby mohla po uklidnění situace spojené s koronavirem navázat na přechozí fungování.

 

https://assets-eu-01.kc-usercontent.com/fba2de30-8052-01fc-0a13-c50b93e2302f/bfe2365e-c728-4f16-b4f5-23e9ea4ffe13/cs-koronavirus-dopad-na-korporatni-dluhopisy-.pdf


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.