Pale Fire Capital: Zadluženost v polovině roku stále výrazně pod požadavkem kovenantu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Pale Fire Capital, jejíž dluhopisy se obchodují na pražské burze, oznámila k 30. 6. 2023 hodnotu podílů ve firmách 2,85 mld. Kč a dluh 859 mil. Kč. Poměr zadluženosti LTV tak činil 30,15 %, což je výrazně pod přípustným maximem dle kovenantu dluhopisů ve výši 50 %. LTV vzrostlo o 4 proc. body z 26 % na konci loňského roku, nicméně nárůst byl dán z šesti obchodních podílů snížením hodnoty pouze jednoho, a to podílu v americké společnosti Groupon. Tržní cena jejích akcií byla na přelomu roku 8,6 USD a v polovině roku cca 6 USD, což vysvětluje pokles hodnoty. Doplňujeme, že mezitím cena akcií Grouponu vzrostla na současných 15,3 USD a hodnota podílu je tedy už vyšší než na začátku roku. Pale Fire rovněž uvedl, že za r. 2022 dosáhl čistého zisku 378 mil. Kč ve srovnání s mírnou ztrátou -2 mil. Kč v r. 2021. Důvodem zlepšení byl především výrazný nárůst výnosů z dlouhodobého finančního majetku, tedy z podílů v ovládaných firmách. Firma v loňském roce divestovala po 6 letech podíl v online obchodu Favi a naopak koupila podíl ve výrobci tepelných čerpadel Acond, u nějž očekává výrazný růst produkce. Také navýšila na 80 % podíl v portálu JenPrace.cz, který vykázal více než dvojnásobný nárůst tržeb.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.