Liberty One Methanol LLC

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Liberty One Methanol LLC, která je emitentem dluhopisu 5,3/2023, včera oznámila, že dočasně přerušuje výstavbu svého výrobního závodu v Západní Virginii v USA. Společnost se tak rozhodla při zvážení ochrany zdraví zaměstnanců ve vztahu k epidemii Covid-19 i celkových obchodních zájmů. Přerušení stavby platí do odvolání.

Společnosti Liberty One Methanol a KKCG AG (ručitel) zároveň ujistily, že přerušení výstavby nebude mít nepříznivý dopad na plnění závazků z vydaných dluhopisů. Doplňujeme, že společnost KKCG ručí za závazky emitenta do té doby, dokud společnost nevytváří kladný zisk EBITDA a nesplňuje ukazatel čistý dluh / EBITDA pod 2,5. Vzhledem k tomu, že závod je doposud ve výstavbě a firma ještě nemá provozní zisky, za dluhopisy ručí KKCG. Proto z pohledu držitelů dluhopisů podle nás současné pozastavení stavby závodu nemá významný efekt.

 

Vyjádření společnosti je dostupné zde: https://www.libertyonemethanol.com/regulatorni-oznameni


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.