Liberty One Methanol LLC

1-minutové čtení
J&T specialista


Společnost Liberty One Methanol LLC, která je emitentem dluhopisu 5,3/2023, včera oznámila, že dočasně přerušuje výstavbu svého výrobního závodu v Západní Virginii v USA. Společnost se tak rozhodla při zvážení ochrany zdraví zaměstnanců ve vztahu k epidemii Covid-19 i celkových obchodních zájmů. Přerušení stavby platí do odvolání.

Společnosti Liberty One Methanol a KKCG AG (ručitel) zároveň ujistily, že přerušení výstavby nebude mít nepříznivý dopad na plnění závazků z vydaných dluhopisů. Doplňujeme, že společnost KKCG ručí za závazky emitenta do té doby, dokud společnost nevytváří kladný zisk EBITDA a nesplňuje ukazatel čistý dluh / EBITDA pod 2,5. Vzhledem k tomu, že závod je doposud ve výstavbě a firma ještě nemá provozní zisky, za dluhopisy ručí KKCG. Proto z pohledu držitelů dluhopisů podle nás současné pozastavení stavby závodu nemá významný efekt.

 

Vyjádření společnosti je dostupné zde: https://www.libertyonemethanol.com/regulatorni-oznameni


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.