Investice do umění táhnou

5-minutové čtení
J&T specialista

Investice do umění táhnou

Může být J&T Banka Art Index vodítkem pro investování do současného umění? Jednoduchá odpověď zní ano, záleží však na časovém horizontu, o který se jedná. Index vychází z premisy, že k nejvýraznějšímu zhodnocení současného umění dochází až v řádu jedné či více generací. I mnohamilionová díla Muchy, Kupky či Toyen se za jejich života ve vztahu k dobovým mzdám pohybovala v podobných cenových relacích jako díla našich současníků.

Prodeje a ceny nicméně nejsou jednou z kategorií, která je do konstrukce indexu započítávána, neboť pro tuto oblast není k dispozici dostatek relevantních informací. Pracovat lze pouze s údaji o aukčních prodejích, které však nejsou příliš reprezentativní. Pro současné umění jsou důležitější prodeje prostřednictvím galerií či od umělců samotných, pokud stálé zastoupení nemají. Momentální cenové rekordy navíc mají jen malou relevanci, pokud jde o úspěch v delším časovém horizontu. Institucionální úspěchy také nejsou stoprocentní zárukou toho, že nějaký autor bude i za generaci či dvě vnímán jako stále relevantní a sběratelsky a investičně atraktivní, výrazně však zvyšují šance, že se tak stane.

Jakkoliv dějiny umění píšeme a přepisujeme stále znovu a znovu, případy autorů, kteří byli za svého života přehlíženi a kteří došli docenění až s odstupem času, jsou mnohem vzácnější, než by se mohlo zdát. Často jde jen o svůdný narativ, který účelově přehlíží dřívější úspěchy a snahy daných umělců. Relativní hodnocení významu jednotlivých autorů se sice v čase mění, ale riziko, že nějaký úspěšný umělec v budoucnu zcela zapadne, je menší než šance, že člověk dopředu dokáže vytipovat zcela neznámého autora, který jednou v budoucnu bude slavný.

Absence autora v první stovce indexu na druhou stranu neznamená, že jeho či její dílo je nekvalitní, nezajímavé a neperspektivní. J&T Banka Art Index je jen jedním z možných pohledů na současné umění a je na každém sběrateli a investorovi, s jakými informacemi se při zvažování koupě uměleckého díla rozhodne pracovat. Někomu stačí jeden krátký pohled, někdo se chce o umělci dozvědět co nejvíce a zajímá jej i to, jak jej hodnotí kurátoři a výtvarní profesionálové. O tom nepřímo podává zprávu právě index.

Dobrým korektivem proti přeceňování institucionálního úspěchu je uvědomění si, že kdyby podobný index existoval za první republiky, František Kupka by se nejspíš umístil až někde ve druhé polovině první stovky. Ve 20. a 30. letech příliš nevystavoval, nezapojoval se do spolkové činnosti a do značné míry stál stranou výtvarného provozu. Dnes by málokdo rozporoval, že Kupka je nejvýznamnější postavou českého umění první poloviny 20. století, nemluvě o tom, že mu patří i titul nejdražšího českého autora.

Dolaroví milionáři našli potenciál emočních investic

Když iniciovala J&T Banka v roce 2018 pravidelný Wealth Report o chování, názorech a záměrech českých a slovenských dolarových milionářů, zjistila, že polovinu slovenských a přes polovinu českých movitých zlákaly investice do sběratelských aktiv. Prim mezi emočními investicemi hrají v obou zemích umění a starožitnosti, do nichž investuje 51 % českých a 35 % slovenských bohatých, kteří deklarují ve svém portfoliu sběratelská aktiva. Oproti Evropě Slováci a Češi mnohem více investují do známek, mincí a sbírek.

Při pohledu na hlavní motivy investic do sběratelských aktiv stojí v čele bez rozdílu druhu investice osobní potěšení. Právě to jako hlavní motor zájmu o sběratelská aktiva přiznává 78 % českých milionářů.

Jak na koupi uměleckého díla

Umělecká scéna se zvenku může jevit jako nepřehledná, a proto je dobré chodit po výstavách, případně sledovat aukční výsledky, dohledávat si informace o umělcích, kteří vás zajímají, a především se nebát zeptat. Umělci, galeristé i obchodníci s uměním jsou vždy otevřeni diskuzi a rádi zájemcům poradí.

„Základem pro každou sbírku je potom jasná představa, co od nákupu uměleckých děl očekávám a samozřejmě i co se mi osobně líbí. Rozdílně bude vybírat investor, který od své sbírky čeká co nejvyšší zhodnocení v určitém časovém horizontu, a sběratel, který se svou sbírkou žije a denně se na ni dívá. Tyto dva přístupy se přitom vzájemně nevylučují. Stejně důležité je dát prostor osobnímu vkusu, preferencím různých období, stylů, ale i jednotlivých uměleckých médií,“ vysvětluje Valérie Dvořáková, art specialistka J&T Banky.

S výběrem poradí odborník

I v oblasti umění je důležitá diverzifikace. Nevsázet jen na jednoho autora nebo na jedno období, ale zamyslet se nad tím, jak vhodně nakombinovat hodnotově stabilnější kategorie, jako je u nás především meziválečná moderna, s kategorií současných umělců, která se vyvíjí mnohem dynamičtěji. „I proto k sobě sbírka vždy potřebuje odborníka, který má o aktuální scéně a vývoji na trhu podrobný přehled. Někdy je jím sám sběratel, jindy sbírku spravuje kurátor nebo za ní stojí odborný poradce,“ popisuje Valérie Dvořáková.

Důležité je si také uvědomit, že ne každá sbírka má za cíl finanční zhodnocení. Některé kolekce jsou hodnotné především kulturně a umělecky, dokládají vývoj nějakého uměleckého směru, techniky nebo třeba vybraného autora.

O slovo se hlásí mileniálové

Zatím se zdá, že ani pandemie zájem o nákup umění neutlumila. V zahraničí se dokonce loni objevil ještě jeden zajímavý trend, a totiž vstup mladých investorů z řad mileniálů, kteří jsou v online světě jako doma. „Tato generace slibuje trochu jiný, odvážnější přístup k investování do umění i využívání online technologií a nových médií,“ dodává Dvořáková.


VYUŽIJTE SLUŽEB ODBORNÍKŮ

Chcete-li si pořídit nějaký zajímavý umělecký kousek a rádi byste se s někým o výběru poradili, neváhejte se obrátit na Art Servis. Jeho odbornice Valérie Dvořákova a Anna Pulkertová vám pomohou zorientovat se na současné umělecké scéně, vytipují pro vás vhodná díla a autory a zajistí vše od nákupu přes transport až po pojištění.

Stačí napsat na artservis@jtbank.cz 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.